WSzW Kraków BIP
Aktualności
Poniedziałek, 7 maj 2018 r.
03.08.2015
UROCZYSTE OBCHODY 100-ej ROCZNICY URODZIN KAWALERA ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI PANA MAJORA STEFANA MAŁECKIEGO

W dniu 01 sierpnia 2015 roku w Muszynie odbyły się uroczyste obchody 100 – ej rocznicy urodzin Pana majora Stefana Małeckiego, Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. W uroczystości udział wzięły władze samorządowe miasta i gminy Muszyna, przedstawiciele wojska oraz mieszkańcy.

Decyzję Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu Pana kpt. Stefana Małeckiego na stopień majora, odczytał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Sączu ppłk Andrzej SZYMAŃSKI. W imieniu Wicepremiera -  Ministra Obrony Narodowej  Tomasza SIEMONIAKA akt mianowania wręczył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, w zastępstwie ppłk Stanisław KAPLIŃSKI. Ppłk Kapliński wręczył również dostojnemu Jubilatowi w imieniu Szefa SG WP gen. Mieczysława GOCUŁA list gratulacyjny oraz w imieniu Szefa WSzW w Krakowie złożył życzenia oraz wręczył pamiątkowy ryngraf. W imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pana Jana Stanisława CIECHANOWSKIEGO życzenia oraz medal „Obrońcy Ojczyzny 1939 – 1945” wręczył przedstawiciel urzędu pan Tomasz STACHURSKI.

Za propagowanie wartości patriotycznych i obronnych wśród młodzieży szkolnej, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Sączu ppłk Andrzej SZYMAŃSKI złożył życzenia oraz wręczył Odznakę Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu. W dalszej części uroczystości Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, złożył życzenia w imieniu własnym oraz przekazał okolicznościowe  listy Pani Premier RP Ewy Kopacz oraz Wojewody Małopolskiego, Pana Jerzego Millera. Po zakończeniu oficjalnej części, Orkiestra Reprezentacyjna SG dedykowała koncert na cześć dostojnego Jubilata.

Mjr  Stefan MAŁECKI urodził się 02.08.1915 r. w Dubinie, powiat Rawicz w  Wielkopolsce.  Szkołę średnią (Seminarium Nauczycielskie) ukończył w 1935 r. w Rawiczu. W czasie kampanii wrześniowej, wraz ze swoim pułkiem przegrupowywał się  przez  Bory Tucholskie na południe, poprzez Bydgoszcz, Toruń, Aleksandrów Kujawski do Warszawy. 02.09.1939 r., podczas jednej z wielu potyczek z Niemcami, w okolicy Polskich Łęk zniszczył 2 czołgi niemieckie. Za ten bohaterski czyn, gen. Juliusz Rómmel odznaczył go Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari (V klasy). Po ogłoszeniu kapitulacji Warszawy dostał się do niewoli. W okresie od 29 września do początku października 1939 r.  przebywał w obozie przejściowym w rejonie Pruszkowa,  następnie został przeniesiony do Braunschweigu, potem do Woldenbergu, następnie do Murnau w Bawarii. Wolność odzyskał w kwietniu 1945r., w wyniku wyzwolenia  obozu jenieckiego w Murnau przez żołnierzy 3 Armii Amerykańskiej. W lipcu 1945r. otrzymał przydział do 3 Dywizji Piechoty 2 Korpusu we Włoszech. Po demobilizacji, w 1946 r. udał się do Anglii gdzie przebywał w obozie przystosowania do życia cywilnego. W 1947 r. podjął decyzje o powrocie do kraju. Wrócił do rodzinnego Dubina.

 

Posiada wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.:

  • SREBRNY KRZYŻ ORDERU VIRTUTI MILITARI
  • KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI
  • KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA  POLSKI
  • ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
  • MEDAL „ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ 1939 r.”
  • MEDAL „ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI 1945 r.”
  • MEDAL „ZA WARSZAWĘ 1939-1945”
  • KRZYŻ PAMIĄTKOWY DLA UCZESTNIKÓW WOJNY OBRONNEJ 1939 r.     
  • KRZYŻ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939
  • ODZNAKA WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ.

 

Zdjęcia : p. Leszek BUCHNAT
Zapraszamy do obejrzenia galerii TUTAJ